அவர்கள் வீட்டிற்க்கு சென்று நான் பெல்லை அழுத்தினேன். அவர்கள் வந்து திறந்து ‘வா அருண்’ என்று கூறினார்கள் நான் அவர்களிடம் பாலை கொடுத்தேன் அவர்கள் ‘ஹேய் அருண்

ஹாய் வணக்கம் நண்பர்களே, இந்த சம்பவம் ஆறு வருடத்துக்கு முன்பு என் கல்யாணத்துக்கு இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு நடந்தது. நான் சுதாவை மிகவும் விரும்பினேன். அவள் என்

ஹலோ வாசகன் நண்பர்களே நான் உங்கள் ராஜ்நாத் வயது 35. உங்களுக்கு முன்பே தெரியும் நான் ஒரு விளையாட்டு வீரன். நான் தீவிர விளையாட்டு பயிற்சியில் ஈடு

உண்மை கதை என்பதால் பேர் மாற்றம் செய்யபட்டு உள்ளது. என்னுடன் கல்லூரில் படித்த நண்பன் திடர் என்று போன் செய்தான் கூட படித்த நண்பன் என்பதை விட

அவனைவருக்கும் வணக்கம். இதுஎன் முதல் கற்பனை கதை. என் ெபயர் சிவா நான் ேகாவையில் ஒரு சிறு ெதாழில் ெசய்து வருகிறேன். என் அண்ணியின் ெபயிர் விஜி

என் இனிய நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இது என்னுடைய முதல் முயற்சி .! எப்படி எழுதலாம் என்று உங்களுடைய கருத்துகளை தெரிவிக்கவும் அதன் படி தொடர்கிறேன் நண்பர்களே இந்த